İnsan Kaynakları

‘’Bir şirketin en değerli sermayesi çalışanlarıdır.’’

Aklar Cash & Carry

İnsan kaynakları felsefemiz, şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda değer yaratan insan kaynakları politikaları geliştirmek ve uygulamaktır. Bu doğrultuda insan odaklı düşünen şirketimiz, verimliliğin ve ilerlemenin kaynağında insanın ve mutluluğun yer aldığına inanmaktadır.

İnsan kaynakları departmanı olarak stratejik hedefler doğrultusunda şeffaf adil eşitlikçi bir yaklaşım ile çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak amacındayız. Aynı zamanda ihtiyaca yönelik eğitimler ile ekip arkadaşlarımızı desteklemeyi hedefliyoruz.
Öte yandan değerlerimiz çerçevesinde ödüllendirme sistemi ileaidiyet ruhunu kalıcı kılmaya çalışıyoruz.

Ayrıca güvenli çalışma koşulları sağlayarak dinamik, işini seven, ekip ruhunu benimseyen ve kaynakları verimli kullanan bir çalışan profili oluşturmak hedefindeyiz.

Ön Başvuru Formu